Psychoplastykon

Psychoplastykon – mange perspektiver. Psykologisk opplæring og rådgivning.

Workshops for polske ansatte i Norge

Psychoplastykon tilbyr psykologisk trening i profesjonell kontakt med kunder og forebygging av burnout for ulike faggrupper.

Jeg tilbyr specielt oplæring hvordan ansatte kan takle problemer med forskjeller i arbeidskultur og de som forekommer under langtidsarbeid uten familie.

Trening for leger og sykepleiere:

  1. Profesjonell kontakt med pasienter,
  2. Workshops i kommunikasjonsteknikker,
  3. Teknikker i „emotional labor” på jobb,
  4. Burnout – hvordan kan ansatte motvirke dette syndromet.

Trening for lærere:

  1. Hvordan gjennomføre møter med foreldre til elever,
  2. Psykologiske teknikker for å motivere elever til å samarbeide,
  3. Workshops i kommunikasjonsteknikker for lærere.

Trening for andre faggrupper:

  1. Profesjonell kundeservice,
  2. Effektive kommunikasjonsteknikker uten aggresjon,
  3. Burnout – hvordan kan ansatte motvirke dette syndromet.

Individuell rådgivning gjennomfoeres i Norge (eller via telefon/Skype)

Jeg tilbyr individuelle konsultasjoner til ansatte og deres familier som ønsker å lære nyttige mellommenneskelige teknikker som kan brukes i hverdagenslivet.