Psychoplastykon – wiele perspektyw

Skąd nazwa i hasło Psychoplastykon – wiele perspektyw ? Podobnie jak w fo­to­plas­tykonie jedno zdjęcie możemy oglądać z kilku perspektyw, tak podczas terapii jedno zdarzenie możemy rozpatrywać z wielu perspektyw interpretacyjnych, dających punkt wyjścia do zmiany. Odwołuję się tu do najbliższego mi nurtu psychoterapii – terapii poznawczo-behawioralnej.

Porady psychologiczne

Indywidualne po­rady psy­cho­lo­gicz­­ne skie­­ro­­wa­­ne są do wszys­t­kich osób, nie­­za­­leż­nie od wie­ku i profesji, które chcą skorzystać z po­­­­mo­­­­­cy przy nauce kon­kret­nych umie­jęt­noś­ci pomocnych w co­dzien­­­­nym ży­ciu i w pra­cy.
Psychoplastykon oferuje szkolenia psy­cho­lo­gicz­ne adre­so­wane do róż­nych grup za­wo­do­wych z  zakresu, z jednej strony – pro­fes­jo­nal­nej pos­ta­wy wobec klienta,  a  z  dru­­giej stro­ny – pro­fes­jo­nal­nej troski o własną oso­bę, jako pra­cow­nika.

O psychoplastykonie

Dwa podstawowe powody, dla których powstał Psychoplastykon:

  • ogromne zapotrzebowanie na wiedzę psychologiczną z zakresu relacji międzyludzkich wśród uczestników prowadzonych przeze mnie szkoleń – stąd indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • potrzeba pracodawców związana z podwyższeniem kondycji psychicznej ich pracowników, uczeniem ich profesjonalnej postawy wobec klienta, tak by odczuwali większą satysfakcję z pracy – stąd szkolenia psychologiczne dla różnych grup zawodowych.

Z moich dotychczasowych obserwacji społecznych zachowań ludzi (poczynionych począwszy od piaskownicy, gdzie bawili się moi synkowie, a skończywszy na relacjach pracowniczych) wynika, że człowiek, nie zajmujący się zawodowo psychologią, dysponuje ubogą wiedzą na temat zachowania człowieka i możliwości jego modyfikowania. W życiu prywatnym i zawodowym nie radzi sobie, nie umie komunikować swoich potrzeb, słuchać innych, wyrażać i odbierać emocji pozytywnych i negatywnych, natomiast przyjmuje niechciane role i jest traktowany w niechciany przez siebie sposób. Jedyne formy reakcji, których nauczył się w swoim środowisku, a które nawykowo i nieskutecznie stosuje to często agresja lub uległość. A przecież psychologia to dziedzina wiedzy, która poznała już wiele mechanizmów funkcjonowania człowieka. Dlaczego więc z niej nie skorzystać? Po co dochodzić do pewnych reguł samemu latami, z różnym skutkiem, marnując czas i dobre relacje. Po co narażać się na bycie ofiarą osób, które stosują te mechanizmy z intencją wykorzystywania innych. Po co przegrywać z konkurencją przez nieumiejętność motywowania pracowników do wydajnej i satysfakcjonującej ich pracy.

5 przemyśleń nt. „Psychoplastykon – wiele perspektyw

  1. Witam,
    W imieniu własnym i koleżanek serdecznie pragnę podziękować za ciekawe i kreatywne wykłady 😀 To była przyjemność w nich uczestniczyć . Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego co najlepsze 😀

  2. To pierwszy tak profesjonalny warsztat w którym miałam okazję uczestniczyć. Możliwość „przetrenowania” trudnych sytuacji dnia codziennego. Wspaniała atmosfera którą udaje się wprowadzić przez prowadzącego warsztat. Dzięki treningowi zdecydowanie poprawiłam umiejętność komunikacji z zespołem, umiejętność reagowania na „zaczepne” komunikaty. Nabyłam umiejętność „włączenia” mechanizmów obronnych, a jeśli zdarzy się, że ulegnę emocjom, dam się sprowokować – wówczas uruchamiam mechanizm „pozwoliłam się zdenerwować”. Dziękuję i gratuluję Pani Małgosiu
    Uczestnik warsztatów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.