Konsultacje indywidualne

Indywidualne konsultacje psychologiczne skierowane są do wszystkich osób potrzebujących pomocy w sytuacjach wyzwań i kryzysów osobistych, rodzinnych i zawodowych (okresy przemęczenia, wypalenie zawodowe, zarządzanie zespołem, czas trudnych wyborów życiowych,  niespodziewane wydarzenia losowe, nowe role macierzyńskie i małżeńskie).

Konsultacje w gabinecie

Konsultacje telefoniczne