Konsultacje indywidualne

Indywidualne konsultacje psychologiczne skierowane są do wszystkich osób potrzebujących pomocy w sytuacjach wyzwań i kryzysów osobistych, rodzinnych i zawodowych takich jak okresy przemęczenia, poczucie wypalenia zawodowego, czas trudnych wyborów życiowych, niespodziewane wydarzenia losowe, nowe role macierzyńskie i małżeńskie.

Możemy porozmawiać przez telefon / skype / teams lub spotkać się w moim gabinecie.