O Psychoplastykonie

Dwa podstawowe powody, dla których w roku 2010 powstał Psychoplastykon:

  • ogromne zapotrzebowanie uczestników prowadzonych przeze mnie szkoleń na wiedzę psychologiczną z zakresu relacji międzyludzkich do zastosowania w stresujących sytuacjach w życiu prywatnym – stąd indywidualne konsultacje psychologiczne;
  • potrzeba pracodawców związana z podwyższeniem kompetencji psychologicznych ich pracowników, rozwijaniem ich profesjonalnej postawy wobec klienta, tak by odczuwali większą satysfakcję z pracy – stąd szkolenia psychologiczne dla różnych grup zawodowych.

Jestem magistrem psychologii z ponad 25-cio letnią praktyką zawodową. Szkolenia prowadzę od 20 lat. Zanim powstał Psychoplastykon w 2010 roku, pracowałam na stanowiskach:

  • nauczyciel – terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku,
  • terapeuta środowiskowy w Poradni dla Osób Autystycznych w Gdańsku,
  • nauczyciel psychologii i socjologii w Studium Medycznym w Gdańsku.

Tam zdobyłam wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologicznych aspektów uczenia się i kształtowania zachowań człowieka, od polskich, norweskich i duńskich specjalistów w oparciu o założenia terapii behawioralnej. Dodatkowo szkoliłam się w nurcie Neurolingwistycznego Programowania, zdobywając certyfikat praktyka tej metody.

Równolegle z prowadzeniem firmy pracuję jako psycholog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 40 w Gdyni oraz prowadzę ćwiczenia i konwersatoria w Powiślańskiej Szkole Wyższej, kierunek: Pielęgniarstwo w Gdańsku.

Dowiedz się więcej na Facebook – Psychoplastykon!