O Psychoplastykonie

Dwa podstawowe powody, dla których założyłam Psychoplastykon:

  • ogromne zapotrzebowanie uczestników prowadzonych przeze mnie szkoleń na wiedzę psychologiczną z zakresu relacji międzyludzkich do zastosowania w stresujących sytuacjach w życiu prywatnym – stąd indywidualne konsultacje psychologiczne,
  • potrzeba pracodawców związana z podwyższeniem kompetencji psychologicznych ich pracowników, rozwijaniem ich profesjonalnej postawy wobec klienta, tak by odczuwali większą satysfakcję z pracy – stąd szkolenia psychologiczne dla różnych grup zawodowych.

Celem mojej działalności jest więc:

  • propagowanie wiedzy z zakresu relacji międzyludzkich,
  • uczenie praktycznych umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się i zarządzania własnymi emocjami trudnymi,
  • wsparcie w sytuacjach kryzysowych: rodzinnych i zawodowych,
  • prowadzenie profilaktyki wypalania sił u tzw. pracowników pierwszego kontaktu w różnych instytucjach, czyli u osób, które mają bezpośredni i częsty kontakt z klientem, bo to oni narażeni są na silny i permanentny stres a od nich przede wszystkim zależy zadowolenie klienta,

a w rezultacie:

  • podniesienie ogólnej świadomości psychologicznej i kultury życia prywatnego i zawodowego.

Kompletny opis szkoleń oferowanych przez Psychoplastykonu znajduje się w zakładce Szkolenia.

Skąd nazwa i hasło Psychoplastykon – wiele perspektyw?

Fotoplastykon – nie tylko kształt i kolor ale również głębia, zależności przestrzenne i poznawanie świata.

Psychoplastykon – również głębia interpretacji, wzajemne zależności i poznawanie świata ludzkiej psychiki.

Odwołuję się tu do najbliższego mi nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, w którym przyjmuje się, że sposób w jaki interpretujemy zdarzenia, wywiera silny wpływ na nasze emocje i zachowania.

Jestem magistrem psychologii z ponad 20-to letnią praktyką zawodową. Szkolenia prowadzę od 14 lat. Zanim powstał Psychoplastykon w 2010 roku, pracowałam na stanowiskach:

  • nauczyciel – terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku,
  • terapeuta środowiskowy w Poradni dla Osób Autystycznych w Gdańsku,
  • nauczyciel psychologii i socjologii w Studium Medycznym w Gdańsku.

Tam zdobyłam wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologicznych aspektów uczenia się i kształtowania zachowań człowieka, od polskich i norweskich specjalistów, w oparciu o założenia terapii behawioralnej. Dodatkowo szkoliłam się w nurcie Neurolingwistycznego Programowania, zdobywając certyfikat praktyka tej metody.