Najbardziej popularne tematy

Tematy szkoleń i warsztatów:

  • Komunikacja z klientem/podopiecznym i jego rodziną;
  • Postawy budujące autorytet własny i instytucji;
  • Radzenie sobie z postawą roszczeniową i agresywną;
  • Współpraca w zespole;
  • Rozwiązywanie konfliktów;
  • Praca emocjonalna – jak zarządzać własnymi emocjami w sytuacjach trudnych;
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego;
  • Techniki motywowania się do pracy;
  • Rozwijanie własnych zasobów emocjonalnych i poznawczych;
  • Przeciwdziałanie zachowaniom mobbingowym.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCELI I TERAPEUTÓW
Stała współpraca:
Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni od 2012 roku
– szkolenia dla rad pedagogicznych:
www.godn.eu/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/
– szkolenia dla nauczycieli w siedzibie GODN:
https://www.godn.eu/szkolenia-dla-nauczycieli/
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku od 2012 roku – https://www.szkolenia.iwrd.pl/kalendarz-szkolen.

Współpraca okresowa (od jednego do trzech szkoleń w każdej placówce) w 25-ciu placówkach oświatowych:
Gdynia – Szkoła Podstawowa nr 1, 6, 28, 33, 39; Gimnazjum nr 1, 8; Liceum Ogólnokształcące nr 9, 10; Przedszkole nr 21, 26 i 43; ZSA – E; ZSH – G,

Gdańsk – Szkoła Podstawowa nr 85, 92; Gimnazjum nr 3, 8; Liceum Ogólnokształcące nr 1; Przedszkole nr 48; SOSW nr 2; SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku,

SOPOT Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – współpraca w europejskim projekcie e-Simtra w 2012 r., współtworzenie platformy edukacyjnej z zakresu radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży, warsztaty z komunikacji dla nauczycieli w Rezekne na Łotwie „Basic theoretical models of communication”.

Wejherowo – Gimnazjum nr 1,

Puck – SOSW,

Lubin woj. dolnośląskie – SP nr 5,

oraz

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON w Gdyni.

SZKOLENIA DLA LEKARZY, PIELEGNIAREK I INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Stała współpraca:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku od 2010 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku od 2013 r.

https://oilgdansk.pl/szkolenia/szkolenia-oil/ ,

Kora Centrum Szkoleń w Sopocie  od 2010 r. – kształcenie specjalistyczne pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku od 2010 r.

Współpraca okresowa (jednorazowe lub cykliczne szkolenia w każdej placówce):

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – warsztaty na studiach podyplomowych „Menedżer w ochronie zdrowia”.

Przychodnie:
1. NZOZ „Działki Leśne” w Gdyni,
2. NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” w Gdyni,
3. NZOZ „U Źródła Marii” w Gdyni,
4. Wojskowa Przychodnia na ul. Pułaskiego w Gdyni,
5. Klub „Krokodyl” Stomatologia Dziecięca i Rodzinna w Gdyni,
6. Przychodnia Wałowa w Gdańsku,
7. Samodzielny Publiczny Miejski ZOZ w Słupsku.
Szpitale:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
2. Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku,
3. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,
4. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku,
5. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku,
6. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku,
7. Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie,
8. Gdańskie Centrum Sercowo – Naczyniowe w Gdańsku,
9. Szpitale Pomorskie w Gdyni i Wejherowie,
10. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
11. Szpitale Tczewskie w Tczewie,
12. SPZOZ Szpital w Pucku,
13. Szpital Powiatowy w Kartuzach,
14. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie,
15. ZDROWIE Sp. z o.o. NZOZ w Kwidzynie,
16. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. NZOZ w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim,
17. Samodzielny Publiczny ZOZ w Sztumie,
18. Specjalistyczny Szpital w Starogardzie Gdańskim,
19. Szpital Specjalistyczny w Chojnicach,
20. Szpital Specjalistyczny w Prabutach,
21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku,

22. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW

Urzad Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku,

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Lęborku,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.