Najczęściej zamawiane tematy

  • Komunikacja z klientem i jego rodziną;
  • Radzenie sobie z postawą roszczeniową i agresywną;
  • Współpraca w zespole;
  • Rozwiązywanie konfliktów;
  • Praca emocjonalna – jak zarządzać własnymi emocjami w sytuacjach trudnych;
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego;
  • Techniki motywowania się do pracy;
  • Przeciwdziałanie zachowaniom mobbingowym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.